homeaccomodatiesprijzenroutebeschrijvingomgevingboekingensteun Tim & Kim

Wij zijn in 2007 vanuit Nederland naar Gorgora verhuisd om de camping ĎTim & Kim Villageí op te zetten. Doel hiervan is het helpen van de lokale bevolking uit Gorgora en omgeving. Onze hulp is er op gericht de lokale bevolking in de gelegenheid te stellen zelf een toekomst op te bouwen in de opkomende toeristische sector in EthiopiŽ. Door het creŽren van werkgelegenheid en (praktijk) opleidingen op de camping, willen we mensen stimuleren om zelfstandig een inkomen te verkrijgen zodat ze minder afhankelijk zijn van financiŽle steun uit het westen.

Het dorp Gorgora kampt met talrijke problemen. Zo ontbreken schoon drinkwater, goede medische voorzieningen, schoolmateriaal en is de educatie op de scholen slecht. Ook sterven veel mensen nog onnodig aan ziektes als malaria. Winst uit de camping investeren we in projecten voor het dorp. Om dit op een zorgvuldige manier te doen is in 2009 het Gorgora Development Board opgericht. Dit comitť bestaat uit notabelen uit Gorgora zoals de burgemeester, het schoolhoofd, de priester, waterschapsbestuurder, iemand namens de jeugd, namens de vrouwen en Tim zelf. Gezamenlijk bepalen ze welke projecten het meest urgent zijn en maken ze afspraken over de benodigde investeringen en het beheer.

Met uw komst op de camping helpt u dus direct de bevolking. Wilt u meer voor ons betekenen, dan kunt u ons project steunen via de Stichting Tim & Kim Village.

Meer informatie hierover vindt u op:
www.timkimvillage.nl
ardes GPS email